نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


مشتری گرامی جهت پرداخت وجه خود نام و نام خانوادگی، شماره همراه و مبلغ واریزی خود را وارد کرده تا به درگاه بانک ملت متصل گردید.

 

})