هرماه یک مو رنگ آمبره

پخش گیسو در هرماه یک رنگ آمبره به طیف رنگی خود اضافه میکند که در همه مدلها با اختلاف قیمت 5 هزار تومان فقط در همان ماه قابل سفارش میباشد.

توجه داشته باشید رنگ آمبره معرفی شده فقط در همان ماه قابل سفارش میباشد و در ماه بعد از طیف رنگی حذف و رنگ جدید معرفی خواهد شد.

})